Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Báo Công Lý: TAND hai cấp tỉnh Cà Mau: Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2019

Trong mấy năm gần đây, TAND hai cấp tỉnh Cà Mau luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt các đơn vị trong Tòa án hai cấp đã nỗ lực nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, góp phần bảo vệ an toàn xã hội.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Pháp luật, được chúng tôi tổng hợp từ báo Công Lý, nguồn bài: http://congly.vn/hoat-dong-toa-an/phong-trao-thi-dua/tand-hai-cap-tinh-ca-mau-phan-dau-dat-va-vuot-chi-tieu-cong-tac-nam-2019-318748.html

Cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội thì tình hình tội phạm và các tranh chấp dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau có xu hướng ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, ngay từ đầu mỗi năm công tác, lãnh đạo TAND tỉnh Cà Mau đã quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất, lối sống, đạo đức nghề nghiệp cho toàn thể cán bộ công chức trong Tòa án hai cấp.

Đồng thời, lãnh đạo TAND tỉnh Cà Mau thường xuyên chỉ đạo các cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác, như: Các đơn vị Tòa án huyện, thành phố, các tòa, phòng thuộc Tòa án tỉnh cần bám sát và thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ chỉ tiêu của TANDTC và của Tòa án hai cấp tỉnh đề ra; tăng cường việc học tập chủ trương, chính sách của Đảng, cập nhật những văn bản pháp luật mới để nâng cao trình độ chuyên môn; nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại án và thi hành án hình sự đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; nâng tỷ lệ hòa giải thành các vụ án dân sự, chú trọng đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính; tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ án sửa so với những năm trước.

Một phiên xét xử của TAND tỉnh Cà Mau

Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh cũng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức trong Tòa án hai cấp nghiêm túc thực hiện cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị; triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, hướng dẫn của TANDTC và các nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương; quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đắc lực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tính từ ngày 1/12/2018 đến ngày 30/6/2019, TAND hai cấp tỉnh Cà Mau thụ lý 7.585 vụ việc; giải quyết 5.055 vụ việc; đạt tỷ lệ 66,6%. Mặc dù số lượng các loại vụ việc mà Tòa án hai cấp phải thụ lý, giải quyết nhiều và tính chất các vụ việc ngày càng phức tạp, nhưng các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chất lượng xét xử các vụ án hình sự ngày càng được nâng cao; việc xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa được thực hiện công khai, dân chủ, nghiêm minh và đảm bảo hiệu quả, không để lọt tội phạm và xử oan người vô tội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Chất lượng giải quyết các loại án dân sự, hôn nhân - gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động cũng được nâng lên rõ rệt; tích cực, chú trọng công tác hòa giải, tạo điều kiện cho các bên đương sự tự thỏa thuận với nhau, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các bên, tránh xảy ra xung đột, mâu thuẫn…

Song song với đó, lãnh đạo TAND tỉnh Cà Mau cũng tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát kết quả, chất lượng công việc của người quản lý đối với công chức trong Tòa án hai cấp, nhất là trách nhiệm kiểm tra, giám sát của người đứng đầu đơn vị, phòng ngừa các vi phạm phát sinh, kịp thời nhắc nhở hạn chế, yếu kém xảy ra. Tích cực tuyên truyền, giải thích pháp luật cho nhân dân; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng gây bức xúc, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Đồng thời, phối kết hợp tốt với cơ quan Công an, Viện kiểm sát trong từng giai đoạn tố tụng; tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp.

Phát huy những thành quả đã đạt được và nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, lãnh đạo TAND tỉnh Cà Mau đã quán triệt đến các đơn vị trong Tòa án hai cấp cần thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và TANDTC, đặc biệt là 14 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các loại án; phát huy tranh tụng dân chủ tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp; hạn chế đến mức thấp nhất các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán; các hoạt động nghiệp vụ bảo đảm tính nghiêm minh, đúng pháp luật, không xử lý oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; kiểm tra kịp thời đối với 100% các vụ án đã xét xử không có kháng cáo, kháng nghị của tòa án cấp huyện; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công tác năm 2019.

Nam Hoàng

Tìm kiếm:✨

  • TAND tỉnh Cà Mau, Vượt chỉ tiêu, Nghị quyết số 49, Tòa án, Tố tụng, Thẩm phán, Tư pháp, Tòa án nhân dân, Cấp tỉnh, Tòa án nhân dân tối cao, Xét xử, Cà Mau, Theo tinh thần, Thụ lý, Trình độ nghiệp vụ, Dân sự, Hòa giải, Vô tội, Tranh tụng, Trình độ chuyên môn