Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Báo Tổ Quốc: Bộ VHTTDL thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ di tích đình Tân Hưng, tỉnh Cà Mau

Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đình Tân Hưng, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/bo-vhttdl-tham-dinh-bao-cao-ktkt-tu-bo-di-tich-dinh-tan-hung-tinh-ca-mau-20191017164109171.htm

Di tích Đình Tân Hưng. Nguồn: camau.gov.vn

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đình Tân Hưng với nội dung tôn tạo Ao sen.

Tuy nhiên, Bộ VHTTDL đề nghị bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung: Về phần thuyết minh: Bổ sung Thông tư số 17/2013/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Về nội dung hồ sơ: Đối với hạng mục lan can nghiên cứu phương án dùng bê tông sơn giả gỗ thay thế chất liệu thép để phù hợp với cảnh quan di tích; Bổ sung ảnh màu hiện trạng di tích đình Tân Hưng và thêm một số ảnh chi tiết Ao sen theo đúng quy định về kích thước ảnh.

Bộ VHTTDL có ý kiến, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo các cơ quan liên quan bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thông báo rộng rãi nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại địa phương để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Thanh Thủy

Tìm kiếm:✨

  • Lý Văn Lâm, Tân Hưng, Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Tu bổ, UBND tỉnh Cà Mau, Ao sen, Ảnh màu, Di tích, Nội dung báo cáo, Cà Mau, Thuyết minh, Thẩm định, Tôn tạo, Lan can, Sự đồng thuận, Hiện trạng, Bê tông, Chỉnh sửa, Cảnh quan, Bảo quản