Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Báo Tổ Quốc: 'Đầu tư công chậm do chưa thỏa thuận được tỷ lệ ăn chia?'

Đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau) đặt câu hỏi như vậy khi đề cập đến vấn đề chậm trễ trong đầu tư công tại buổi thảo luận của Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và NSNN năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán NSNN, phân bổ ngân sách TƯ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/dau-tu-cong-cham-do-chua-thoa-thuan-duoc-ty-le-an-chia-2019103010413964.htm

Sáng 30/10, đề cập đến giải ngân vốn đầu tư công chậm – ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế - đại biểu Nguyễn Quốc Hận (Cà Mau) cho rằng đây là điệp khúc “biết rồi nói mãi” và năm nào Chính phủ cũng nêu vấn đề này vào hạn chế yếu kém.

“Tôi thấy lạ là càng khắc phục thì kết quả càng tồi tệ hơn”, đại biểu Nguyễn Quốc Hận nói.

“Đầu tư công chậm do chưa thỏa thuận được tỷ lệ ăn chia, hay còn những nguy cơ gì khác?”, đại biểu Nguyễn Quốc Hận đặt câu hỏi

Đại biểu đoàn Cà Mau đặt câu hỏi phải chăng chậm đầu tư công là do thắt chặt thủ tục đầu tư, do công khai minh bạch, do kết quả chống tham nhũng gần đây đạt kết quả … khiến các chủ đầu tư e ngại?

“Đầu tư công chậm do chưa thỏa thuận được tỷ lệ ăn chia, hay còn những nguy cơ gì khác?”, đại biểu Nguyễn Quốc Hận đặt câu hỏi đề nghị Chính phủ quan, tâm làm rõ.

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Như So (Bắc Ninh) khẳng định kinh tế tư nhân là động lực đóng góp cho nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, kinh tế tư nhân phát triển dưới dạng tiềm năng, chưa bứt phá được để trở thành trụ cột mới của nền kinh tế.

Đại biểu này cho rằng cần nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân. Thời gian qua, có một số văn bản hỗ trợ kinh tế tư nhân nhưng phần lớn doanh nghiệp không thể tiếp cận, hưởng thụ nguồn ưu đãi đã được quy định.

Nhà nước phải đẩy mạnh khuyến khích, hỗ trợ, nâng cao năng lực quản trị, trình độ công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ giúp doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững. Từ đó thu hút kinh tế tư nhân, tham gia sâu vào lĩnh vực mà lâu nay vốn độc quyền của Nhà nước, như thiết kế, xây dựng hạ tầng, sân bay, đường cao tốc…

“Thực tế cho thấy đầu tư từ nguồn vốn tư nhân là hiệu quả, nhanh chóng hơn, tránh được hiện tượng tiêu cực”, đại biểu đoàn Bắc Ninh nói nhấn mạnh.

Đại biểu này cho hay, đặt kinh tế tư nhân là động lực lớn, lan tỏa, lôi kéo các thành phần kinh tế khác bởi kinh tế tư nhân được hưởng lợi, có việc làm, thực lực của nền kinh tế Việt Nam cũng tăng lên.

Hà Giang

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Quốc Hận, Ăn chia, Nguyễn Như So, Tư nhân, Cà Mau, Chậm trễ, Điệp khúc, Nền kinh tế phát triển, Thực hiện kế hoạch, Đặt câu hỏi, Ngân sách nhà nước, Dự toán, Thương mại hóa, Phân bổ, Bắc Ninh, Đại biểu, Hưởng thụ, Chuyển giao công nghệ, Doanh nghiệp tư nhân, Phát triển kinh tế