Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

Báo Dân Sinh: Cà Mau: Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đến tất cả người dân

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Dân Sinh, nguồn bài: http://baodansinh.vn/ca-mau-day-manh-tuyen-truyen-luat-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-den-tat-ca-nguoi-dan-20191011220809505.htm

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia; ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm quy định về các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu bia, quản lý việc cung cấp rượu bia, giảm tác hại của rượu, bia và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu bia theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Quy phạm pháp luật, Luật Phổ biến, Luật Phòng, Tác hại, Rượu bia, Văn bản, Cà Mau, Ban hành, Sở y tế, Hướng dẫn thi hành, Rượu, Sửa đổi, Bãi bỏ, Công văn, Nếu có, Tuyên truyền, Rà soát, Chủ trì, Đẩy mạnh, Thẩm quyền