Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

Báo VOV: Cà Mau ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở từ biển Tây sang biển Đông

Ngày 19/9, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký Quyết định về tình huống khẩn cấp sạt lở bờ biển Đông và sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VOV, nguồn bài: https://vov.vn/xa-hoi/ca-mau-ban-bo-tinh-huong-khan-cap-sat-lo-tu-bien-tay-sang-bien-dong-957812.vov

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có hơn 25 km cửa biển, bờ biển và hơn 1,2 km bờ sông sạt lở cần khẩn cấp xử lý. Tại những vị trí này, có nhiều nơi sạt lở đã uy hiếp các khu dân cư, cuộc sống của người dân.

Sạt lở bờ biển đang tàn phá các khu dân cư tại mặt biển Đông của tỉnh Cà Mau.

Để thực hiện tình huống khẩn cấp, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện bị ảnh hưởng khoanh vùng khu vực bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở, thiết lập hành lang an toàn. Ngoài ra, phải lựa chọn giải pháp và tổ chức khảo sát, lập các thủ tục đầu tư các dự án chống sạt lở trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định tình huống khẩn cấp.

Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thẩm định, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, trình cấp thẩm quyền thâm quyết định chủ trương đầu tư. UBND các huyện: Năm Căn, Ngọc Hiển và Đầm Dơi có trách nhiệm vận động nhân dân di dời tài sản ra khỏi khu vực sạt lở và khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm; bố trí lực lượng trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở để kịp thời ứng phó...

Tình hình sạt lở bờ sông của tỉnh cũng rất nan giải.

Vào đầu tháng 8 vừa qua, đê biển Tây của địa phương này bị thời tiết cực đoan tàn phá dữ dội, nguy cơ dẫn đến vỡ đê và Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã có Quyết định tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển Tây./.

Tìm kiếm:✨

  • Vỡ đê, Đê, Biển Tây, Cà Mau, Sạt lở, UBND tỉnh Cà Mau, Ban bố, Sở Nông nghiệp, Đê biển, Sở Kế hoạch, Nguyễn Tiến Hải, Đầm Dơi, Bờ sông, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phát triển nông thôn, Cửa biển, Hành lang an toàn, Biển Đông, Khẩn cấp