Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Báo VNEWS: Dịch tả lợn Châu phi vẫn biến phức tạp tại Cà Mau

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/dich-ta-lon-chau-phi-van-bien-phuc-tap-tai-ca-mau

Tìm kiếm:✨

  • Dịch tả lợn châu Phi, Cà Mau, Phức tạp