Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Báo VNEWS: Cà Mau bị thiệt hại trên 51 tỷ đồng do thiên tai

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo VNEWS, nguồn bài: http://vnews.gov.vn/ca-mau-bi-thiet-hai-tren-51-ty-dong-do-thien-tai

Tìm kiếm:✨

  • Cà Mau, Thiên tai, Thiệt hại