Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019

Báo GD&TĐ: Cà Mau: Sở GD&ĐT được tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Theo thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể các đơn vị của tỉnh. Trong đó có Sở GD&ĐT 'Vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2018'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/ca-mau-so-gddt-duoc-tang-co-thi-dua-cua-chinh-phu-4034265-c.html

Ông Trần Hồng Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019.

Năm 2018, ngành GD&ĐT tỉnh Cà Mau vượt qua khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Đặc biệt là trong 3 tháng hè 2018, toàn tỉnh đã xóa 199 điểm trường nhỏ, lẻ không còn phù hợp (do lịch sử để lại).

Nhằm nâng cao chất lượng GD&ĐT trong tình hình mới, công các đầu tư cho phát triển GD&ĐT; công tác phối hợp và xã hội hóa giáo dục; công tác ứng dụng công nghệ thông tin; công tác đào tạo nâng chuẩn đội ngũ; công tác truyền thông… cũng được quan tâm, triển khai có hiệu quả.

Sau rà soát, sắp xếp, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho ngành giáo dục tiếp tục hợp đồng và bổ sung gần 2000 nhà giáo. Trong đó, có 916 giáo viên hợp đồng; bổ sung 615 biên chế và cho hợp đồng mới 374 giáo viên. Kỷ cương trường, lớp, các cơ sở giáo dục siết chặt, được các cấp, các ngành cùng xã hội đồng thuận…

Thông Sắc

Tìm kiếm:✨

  • Triển GD, Cờ thi đua, UBND tỉnh Cà Mau, Trần Hồng Quân, Sở GD, Cà Mau, Phong trào thi đua, Yêu nước, Giáo dục, Đồng thuận, Giáo viên, Kỷ cương, Nhà giáo, Siết chặt, Xã hội hóa, Tập thể, Tặng, Thủ tướng chính phủ, Biên chế, Xóa