Thứ Ba, 27 tháng 8, 2019

Báo Pháp Luật VN: Cà Mau: Nỗ lực thi đua 'về đích sớm'

Nhiều phong trào thi đua được Sở Tư pháp Cà Mau phát động hướng về Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Tư pháp Việt Nam.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật VN, nguồn bài: http://baophapluat.vn/tu-phap/ca-mau-no-luc-thi-dua-ve-dich-som-468276.html

Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo một số nội dung tổ chức đợt thi đua cao điểm với các nội dung hoạt động. Cụ thể là các phong trào thi đua: “Toàn ngành Tư pháp tỉnh Cà Mau thi đua siết chặt kỷ cương, tăng cường đoàn kết, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019”, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cả nước chung sức vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau năm 2019… và các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh phát động.

Trong thời gian tới, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của ngành Tư pháp tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục nỗ lực thi đua, phấn đấu hoàn thành và “về đích sớm” các nhiệm vụ được giao năm 2019, thiết thực kỷ niệm Ngày truyền thống của ngành Tư pháp Việt Nam.

T.Quyên

Tìm kiếm:✨

  • Sở Tư pháp Cà Mau, Phong trào thi đua, Thi đua, Đợt thi đua, Về đích, Tư pháp, Chung sức, Cà Mau, Năm 2019, Viên chức, Phát động, Bộ tư pháp, Công sở, Hướng về, Toàn ngành, Phấn đấu, Kỷ cương, Siết chặt, Bứt phá, Công chức