Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2019

Báo Thanh Tra: Kiểm tra thực hiện 'Năm dân vận chính quyền' tại Thanh tra tỉnh Cà Mau

Ngày 26/7, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh cùng đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo Thanh tra tỉnh Cà Mau về tình hình thực hiện 'Năm dân vận chính quyền' 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/kiem-tra-thuc-hien-nam-dan-van-chinh-quyen-tai-thanh-tra-tinh-ca-mau_t114c1059n151847

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: CN

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Huỳnh Quốc Hoàng, Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Thanh tra tỉnh về thực hiện công tác dân vận chính quyền, dân vận khéo năm 2018 - 2019, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai đến đảng viên, công chức, người lao động tổ chức thực hiện.

Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ chủ yếu, với nhiều lĩnh vực cần tập trung thực hiện trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; cải thiện nâng cao chỉ số PCI của tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chấn chỉnh trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp…

Trong công tác thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn công tác đôn đốc, kiểm tra xử lý về thanh tra theo Thông tư số 01/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Từ năm 2018 đến nay, Thanh tra tỉnh đã ban hành 35 văn bản đôn đốc, nhắc nhỡ và làm việc trực tiếp với 39 đối tượng về thực hiện kết luận thanh tra; thành lập tổ kiểm tra việc xây dựng kế hoạch thanh tra, thực hiện kế hoạch thanh tra hành chính năm 2018 - 2019; việc thực hiện kết luận thanh tra tại một số sở, ngành, huyện và TP Cà Mau

Để tránh chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan hành chính, doanh nghiệp, Chánh Thanh tra đã có văn bản đề nghị thanh tra các sở, ngành tỉnh, thanh tra các huyện, TP không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/năm đối với doanh nghiệp.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, các đơn vị cần nắm chương trình, kế hoạch của bộ, ngành chủ quản và của Kiểm toán Nhà nước để tránh chồng chéo; kế hoạch thanh tra sau khi được phê duyệt phải gửi cho đối tượng thanh tra và thực hiện công khai theo quy định.

Ngoài ra, với vai trò người đứng đầu, Chánh Thanh tra tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai đến công chức, người lao động tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính…

Kết luận buổi làm việc, ông Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được của Thanh tra tỉnh Cà Mau trong thực hiện “Năm dân vận chính quyền”; đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm của nhiều địa phương, nhằm giúp lãnh đạo Thanh tra tỉnh Cà Mau tham khảo, qua đó có giải pháp phù hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh đề nghị, trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh Cà Mau cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp công dân, đối thoại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó phải có giải pháp, biện pháp phù hợp, bám sát cơ sở, nắm chắc từng vụ việc để giải quyết có hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Bên cạnh đó, cần vận dụng tốt các chính sách xã hội trong công tác dân vận; phải lựa chọn cán bộ có trình độ, năng lực tiếp và đối thoại với công dân. Trước hết, vận động người dân thấu tình, đạt lý, sau đó mới xử lý bằng pháp luật trong xử lý vụ việc tranh chấp, khiếu nại.

Cảnh Nhật

Tìm kiếm:✨

  • Hà Ngọc Anh, Dân vận, Huỳnh Quốc Hoàng, Chánh thanh tra, Cà Mau, Tp Cà Mau, Đạt lý, Phó trưởng ban, Thanh tra chính phủ, Đơn thư, Chồng chéo, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Khiếu nại, Buổi làm việc, Chính sách xã hội