Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

Báo Thanh Tra: Cà Mau: Phát hiện sai phạm gần 6,6 tỷ đồng, trên 18,7 ha đất

Trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Thanh tra tỉnh Cà Mau đã triển khai 39 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm gần 6,6 tỷ đồng và trên 18,7ha đất.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/ca-mau-phat-hien-sai-pham-gan-66-ty-dong-tren-187-ha-dat_t114c1059n151679

Ngành Thanh tra Cà Mau triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Ảnh: CN

Qua công tác thanh tra hành chính đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 1,4 tỷ đồng, xử lý hành chính 3 tổ chức và 70 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ với 25 đối tượng.

Các sở, ngành của tỉnh cũng thực hiện gần 2.220 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện hơn 1.200 trường hợp vi phạm; ban hành 723 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2,4 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi cho ngân sách gần 3 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã tiếp 1.293 lượt công dân với hơn 1.700 người, có 23 đoàn đông người; tiếp nhận và xử lý trên 785 đơn các loại, với 152 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết.

Đến nay, đã giải quyết 84 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thực hiện Kế hoạch số 363 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, UBND tỉnh Cà Mau đã thành lập tổ công tác, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng.

Hiện nay, tổ công tác đã thống kê tổng hợp danh sách các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng và tiến hành kiểm tra, rà soát, phân loại để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết dứt điểm từng vụ việc.

Cảnh Nhật

Tìm kiếm:✨

  • Khiếu nại, Công dân, Tố cáo, Đông người, UBND tỉnh Cà Mau, Cà Mau, Kiến nghị, Cơ quan hành chính, Nộp ngân sách, Ủy ban nhân dân, Giải quyết, Thanh tra, Sai phạm, Hành chính, Tổ trưởng