Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Báo Nhân Dân: Cà Mau xây dựng nền hành chính hiện đại

Trong xu thế hội nhập và phát triển, tỉnh Cà Mau tích cực xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại; mạnh dạn đổi mới tạo bước phát triển đột phá trong cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/39876202-ca-mau-xay-dung-nen-hanh-chinh-hien-dai.html

Mô hình trồng cây hồ tiêu của người dân xã Ðắk N’Drót, huyện Ðác Min (Ðác Nông) cho thu nhập ổn định. Ảnh: Y SƠN

Năm 2018, tỉnh xây dựng Trung tâm dữ liệu thứ hai, tiếp tục đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã với tổng số gần 3.600 máy tính bàn (đạt 93%); đầu tư trang thiết bị hiện đại cho bộ phận một cửa của toàn bộ chín huyện, thành phố. Tất cả cơ quan, đơn vị nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được đầu tư mạng LAN kết nối in-tơ-nét tốc độ cao. Một số đơn vị cấp huyện chủ động đầu tư, kết nối hội nghị truyền hình trực tuyến đến các đơn vị cấp xã. Ðiều này đã tạo cơ sở để nhiều chương trình, phần mềm được triển khai áp dụng trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước như: phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo và điều hành, phục vụ cho việc gửi, nhận văn bản liên thông ba cấp (tỉnh, huyện, xã); phần mềm một cửa điện tử để theo dõi, quản lý quá trình giải quyết thủ tục hành chính; ISO điện tử; chữ ký số…

Ðầu năm 2019, tỉnh đã triển khai ứng dụng zalo trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó, ứng dụng tập trung vào thực hiện các tính năng như: nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu thông tin và kết quả giải quyết thủ hành chính; trao đổi, hỏi đáp, phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính; đánh giá mức độ hài lòng đối với cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, các kênh giao tiếp với người dân được đa dạng hóa, vừa trực tiếp, vừa trực tuyến.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm kiến trúc chính quyền điện tử; tăng cường thông tin tuyên truyền các tiện ích của việc nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng, trong đó, có nộp hồ sơ trực tuyến qua zalo. Tỉnh cũng triển khai dự án cập nhật theo kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0 của Bộ Thông tin và Truyền thông; ưu tiên triển khai dịch vụ đăng nhập và xác thực tập trung cho các ứng dụng sẽ triển khai trong hệ thống chính quyền điện tử. Cùng với đó là triển khai và vận hành trục liên thông của tỉnh làm nền tảng cho việc liên thông tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các ứng dụng có nhu cầu chia sẻ, trao đổi dữ liệu của tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh Ðác Nông tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiều giải pháp. Tỉnh đã triển khai hiệu quả chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế trang trại và công tác đào tạo nghề, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.200 trang trại. Sản xuất nông nghiệp triển khai có trọng tâm, trọng điểm với việc thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được chú trọng hơn, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn hơn 14%, giảm 2,5% so với năm 2018.

Các cấp chính quyền quan tâm đến công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân. Phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, được toàn xã hội quan tâm, hưởng ứng. Vừa qua, tỉnh Ðác Nông có thêm năm xã đạt chuẩn nông thôn mới là Quảng Tín (huyện Ðác R’Lấp), Ðác Nia (thị xã Gia Nghĩa), Thuận An (huyện Ðác Mil), Nâm N’Jang (huyện Ðác Song) và Trúc Sơn (huyện Cư Jút). Ðến nay, toàn tỉnh Ðác Nông đã có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỉnh đặt mục tiêu trong năm 2019, phấn đấu có thêm năm đến sáu xã đạt chuẩn nông thôn mới; đến năm 2020 có một huyện đạt tiêu chí nông thôn mới. Ðể triển khai, các cấp chính quyền sẽ tập trung phát triển hệ thống hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn; đẩy mạnh chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; chú trọng chương trình xóa đói, giảm nghèo, nhất là tại các khu vực đông đồng bào dân tộc thiểu số…

Tìm kiếm:✨

  • Ðác Nông, Cải cách, Online, Ðác Min, Hạ tầng, Ứng dụng, Y Sơn, Phần mềm, Trúc Sơn, Nâm N’Jang, Triển khai, Cà Mau, Zalo, Công chức, Hồ sơ, Cư Jút, Chữ ký số, Phản ánh, Tuyên truyền, Cấp xã, Gia Nghĩa, Trung tâm dữ liệu, Hồ tiêu, Cải cách hành chính

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét