Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Báo Hải Quan: Công ty Minh Phú được gia han áp dụng chế độ ưu tiên

Tổng cục Hải quan vừa quyết định gia hạn chế độ ưu tiên đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (có địa chỉ tại Khu Công nghiê phường 8, Cà Mau).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://baohaiquan.vn/cong-ty-minh-phu-duoc-gia-han-ap-dung-che-do-uu-tien-103128.html

Công ty CP Tập đoàn thủy sản Minh Phú. Nguồn Internet.

Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó, thời hạn áp dụng chế độ ưu tiên là 3 năm kể từ ngày 13/7/2019.

Đến cuối tháng 3/2018, cơ quan Hải quan đã công nhận doanh nghiệp ưu tiên cho 68 doanh nghiệp.

Doanh nghiệp ưu tiên được chia là 5 nhóm: Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản và doanh nghiệp công nghệ cao và đại lý hải quan.

Ở mỗi nhóm doanh nghiệp đều phải đáp ứng các điều kiện được công nhận doanh nghiệp ưu tiên.

Đơn cử như doanh nghiệp công nghệ cao để được công nhận doanh nghiệp ưu tiên phải có Giấy chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ là doanh nghiệp công nghệ cao. Mặt khác, đối với DN XNK để được công nhận DN ưu tiên phải đạt kim ngạch từ 100 triệu USD/năm trở lên.

Quang Hùng

Tìm kiếm:✨

  • Công ty Minh Phú, Quang Hùng, Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Tổng cục hải quan, Cơ quan hải quan, Kim ngạch, Cà Mau, Xuất nhập khẩu, Gia hạn, Hải quan, Ưu tiên, Chứng nhận, Công nhận, Thủy sản, Bộ tài chính, Thông tư, Đại lý, Xuất khẩu, Internet, Khoa học, Doanh nghiệp, Kim ngạch xuất khẩu, Công ty cổ phần

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét