Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

Báo Nông Nghiệp: Sơ kết phong trào thi đua 'Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới' giai đoạn 2016-2020

Toàn tỉnh Cà Mau có 29/82 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 35,4% số xã đạt chuẩn; có 35 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 42,7%; có 18 xã đạt 06-09 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 21,9%; không còn xã dưới 6 tiêu chí.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nông Nghiệp, nguồn bài: https://nongnghiep.vn/so-ket-phong-trao-thi-dua-ca-mau-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2016-2020-post230445.html

Sáng ngày 09/11, tại UBND tỉnh Cà Mau đã diễn ra buổi Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Quang cảnh buổi Sơ kết phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020

Sau 03 năm triển khai (2016-2018), Cà Mau đã tổ chức tuyên truyền 42.699 cuộc với hơn 3.378.900 lượt người tham gia…Bên cạnh đó, tỉnh đoạn phát động phong trào các cuộc thi đua tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới trên 900 cuộc với hơn 80.630 lượt đoàn viên tham gia.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, tính đến tháng 10/2018, toàn tỉnh đạt 1022 tiêu chí, bình quân đạt 12,5 tiêu chí/xã. Có 29/82 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 35,4% số xã đạt chuẩn; có 35 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 42,7%; có 18 xã đạt 06-09 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 21,9%; không còn xã dưới 6 tiêu chí.

Đến nay, tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như: có 81/82 xã có đường nông thôn với đến trung tâm xã; Công tác nạo vết các công trình thủy lợi nông thôn phục vụ đời sống nhân sinh và nhu cầu sản xuất cho nông dân luôn được tỉnh quan tâm triển khai thực hiện, đến nay có 77/82 xã đạt tiêu chí thủy lợi, chiếm 93,9%.

Ngoài ra, tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn trên toàn tỉnh chiếm 98,93%, có 58/82 xã đạt tiêu chí này; Có 72/82 xã đạt tiêu chí về nhà ở dân cư, chiếm 87,8%. Đặc biệt 100% số xã trên địa bàn tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế xã; Về tiêu chí quốc phòng-an ninh được đảm bảo…

Nuôi trồng thủy sản là một trong những thế mạnh phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh Cà Mau

Sau 3 năm, kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016-2018 là 5.227.789 triệu đồng; Trong đó, nguồn vốn ngân sách các cấp là 1.041.512 triệu đông, chiếm 19,92%; Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án là 2.048.433 triệu đồng, chiếm 24,87%; Vốn doanh nghiệp là 331,417 triệu đồng, chiếm 6,34%; nguồn vốn huy động trong dân như tiền, hiến đất và ngày công lao động quy ra tiền là 506.530 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 9,69%.

TRỌNG LINH

Tìm kiếm:✨

  • Phong trào thi đua, Cà Mau, Chuẩn NTM, Ngày 09/11, Lao động, Sơ kết, Trọng Linh, Lệ Như, Quân Đạt, Như Tiền, Xây dựng NTM, Xây dựng nông thôn, Phát động, Nuôi trồng Thủy sản, Nguồn vốn, Công trình thủy lợi, Hội nghị sơ kết, Theo Báo, Chung sức, Kinh tế xã hội

,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét